Trung tâm nghiên cứu vật liệu polyme có các chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật liệu polyme và compozit. Mọi yêu cầu về tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật liệu xin liên hệ:

Trung tâm nghiên cứu vật liệu Polyme

Địa chỉ:      Nhà D1- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

Tel:            +84-(4) 38692370 

Fax:           +84-(4) 38692731 

Email:         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website     http://pc.hust.edu.vn