Phòng thí nghiệm của Trung tâm nghiên cứu vật liệu polyme trực thuộc hệ thống phòng thí nghiệm của Cục Đăng kiểm, Mã số VLAB 03. Trung tâm được phép cung cấp các dịch vụ về thử nghiệm như: thử nghiệm các tính chất cơ lý, hóa học, tính chất điện, chống cháy... của màng sơn, nhựa, cao su và compozit. Mọi yêu cầu về thử nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xin liên hệ:

Trung tâm nghiên cứu vật liệu Polyme

Địa chỉ:      Nhà D1- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

Tel:            +84-(4) 38692370 ext 26

Fax:           +84-(4) 38692731 

Email:         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website     http://pc.hust.edu.vn

Cán bộ phụ trách:      PGS. TS. Bạch Trọng Phúc

Điện thoại:                +84-(4) 38692370,  máy lẻ 26

Điện thoại di động:   093.6972.462