In bài này

Trung tâm Nghiên cứu vật liệu polyme đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu cao phân tử và tổ hợp, Mã số 62440125. Tất cả các học viên thuộc chuyên ngành Hóa học và liên quan đều có thể theo học, nghiên cứu tại Trung tâm. Trong suốt quá trình bắt đầu làm luận án Tiến sĩ, dưới sự hướng dẫn tập thể cán bộ hướng dẫn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu polyme và compozit các nghiên cứu sinh được tham gia định kỳ các seminar khoa học, được hỗ trợ tối đa về hóa chất, thiết bị, tài liệu ... nên nắm vững kiến thức chuyên sâu và luôn bảo vệ luận án đúng thời gian quy định và đạt kết quả cao.

Trong năm học 2015, dự kiến sẽ có 08 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường và tiếp tục có thêm 03 nghiên cứu sinh tham gia theo theo học và nghiên cứu tại Trung tâm polyme.

Một số hình ảnh bảo vệ luận án cấp Trường của nghiên cứu sinh Trung tâm polyme năm 2015

Nghiên cứu sinh Phạm Thị Lánh

Nghiên cứu sinh Vũ Mạnh Cường

Nghiên cứu sinh Nguyễn Hường Hảo