Trung tâm Nghiên cứu vật liệu polyme đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu cao phân tử và tổ hợp, Mã số 62440125. Tất cả các học viên thuộc chuyên ngành Hóa học và liên quan đều có thể theo học, nghiên cứu tại Trung tâm. Trong suốt quá trình bắt đầu làm luận án Tiến sĩ, dưới sự hướng dẫn tập thể cán bộ hướng dẫn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu polyme và compozit các nghiên cứu sinh được tham gia định kỳ các seminar khoa học, được hỗ trợ tối đa về hóa chất, thiết bị, tài liệu ... nên nắm vững kiến thức chuyên sâu và luôn bảo vệ luận án đúng thời gian quy định và đạt kết quả cao.

Trong năm học 2015, dự kiến sẽ có 08 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường và tiếp tục có thêm 03 nghiên cứu sinh tham gia theo theo học và nghiên cứu tại Trung tâm polyme.

Xem tiếp...

 

Trung tâm NCVL Polyme thực hiện nhiệm vụ đào tạo Sau đại học theo phân công của Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Các chương trình đào tạo Thạc sỹ cho các học viên theo học gồm:

1. Thạc sỹ khoa học (chuyên ngành Hóa học, Kỹ thuật Hóa học và Khoa học và Kỹ thuật vật liệu phi kim) trong thời  gian 1-2 năm.

2. Thạc sỹ kỹ thuật (Kỹ thuật Hóa học và Khoa học và Kỹ thuật vật liệu phi kim) trong thời  gian 1-1,5 năm.

Các học viên theo học tại Trung tâm polyme dưới sự hướng dẫn của các giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên, sử dụng các trang thiết bị hiện đại của Phòng thí nghiệm trọng điểm nên có trình độ cao về mặt khoa học chuyên ngành công nghệ vật liệu polyme sau khi tốt nghiệp.

 

 
random1.jpg
Scroll to top