ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC          

Đào tạo Đại học chính quy của Trung tâm Nghiên cứu vật liệu polyme gồm đào tạo hệ cử nhân và hệ kỹ sư ngành công nghệ vật liệu vật liệu polyme và compozit theo chương trình của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sinh viên theo học chuyên ngành công nghệ vật liệu polyme tại Trung tâm NCVL Polyme được khuyến khích động viên và tạo mọi điều kiện để tham gia Nghiên cứu khoa học từ năm thứ 3. Đây là một điều kiện thuận lợi để các sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường nhanh chóng có công việc phù hợp với chuyên ngành tại các Trường Đại học, các Viện nghiên cứu, nhà máy sản xuất... và bắt nhịp nhanh chóng với môi trường làm việc mới.

Sinh viên K56 cùng tham gia nghiên cứu và thực nghiệm tại nhà máy Nhựa Rạng Đông, 9/2015.

 

Một số môn học chính hệ Kỹ sư tại Trung tâm bao gồm:

 

1. Hóa học polyme nâng cao

2. Hóa lý polyme nâng cao

4. Kỹ thuật vật liệu polyme và compozit

5 Kỹ thuật vật liệu sơn

6. Kỹ thuật vật liệu cao su

7. Kỹ thuật vật liệu chất dẻo

8. Máy và thiết bị gia công polyme

Đồ án chuyên ngành kỹ sư.

Một số môn học tự chọn khác

Một số môn học chính hệ cử nhân tại Trung tâm bao gồm:

1. Hóa học polyme cơ sở

2. Hóa lý polyme cơ sở

3. Công nghệ cao su

4. Hóa học chất tạo màng và sơn

5. Công nghệ chất dẻo

6. Công nghệ vật liệu polyme và compozit

7. Môi trường trong gia công vật liệu polyme và compozit

Đồ án chuyên ngành cử nhân

Một số môn học tự chọn khác

 

CÁC THẦY CÔ TRONG TRUNG TÂM VÀ SINH VIÊN KHÓA 55 NGÀY BẢO VỆ TỐT NGHIỆP - 6/2015

 

random2.jpg
Scroll to top