ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC          

Đào tạo Đại học chính quy của Trung tâm Nghiên cứu vật liệu polyme gồm đào tạo hệ cử nhân và hệ kỹ sư ngành công nghệ vật liệu vật liệu polyme và compozit theo chương trình của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sinh viên theo học chuyên ngành công nghệ vật liệu polyme tại Trung tâm NCVL Polyme được khuyến khích động viên và tạo mọi điều kiện để tham gia Nghiên cứu khoa học từ năm thứ 3. Đây là một điều kiện thuận lợi để các sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường nhanh chóng có công việc phù hợp với chuyên ngành tại các Trường Đại học, các Viện nghiên cứu, nhà máy sản xuất... và bắt nhịp nhanh chóng với môi trường làm việc mới.

Sinh viên K56 cùng tham gia nghiên cứu và thực nghiệm tại nhà máy Nhựa Rạng Đông, 9/2015.

 

Xem tiếp...