Trung tâm NCVL Polyme sau buổi học nhập môn KTHH cho sinh viên khóa 59 (năm thứ 2) đã nhận được danh sách 13 sinh viên có nguyện vọng được tham gia nghiên cứu khoa học dù chưa chính thức tham gia học chuyên ngành polyme. Dự kiến 9 giờ sáng thứ năm (1/10/2015) Trung tâm sẽ gặp cả nhóm và đưa ra nội dung nghiên cứu cụ thể.

Liên hệ: PGS. Bạch Trọng Phúc - Phòng A303 nhà D1.

random1.jpg
Scroll to top