Thông báo về buổi giới thiệu Các chương trình đào tạo và trao đổi sinh viên tại Viện Công nghệ Tokyo Nhật Bản (Tokyo Tech) (8h45-10h30 Ngày 8/10/2015)

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBKHN) và Viện Công nghệ Tokyo (Tokyo Tech), Tokyo Tech sẽ tổ chức một buổi Giới thiệu các chương trình đào tạo và Trao đổi sinh viên tại Tokyo Tech vào

Ngày 8/10/2015 ( từ 8:45-10:30) tại phòng Hội thảo C2.

Các chương trình đào tạo và trao đổi sinh viên quốc tế sau đây sẽ được giới thiệu (YSEP, ACAP and AYSEAS là những chương trình không cấp bằng):

Xem tiếp...

Trung tâm NCVL Polyme đã có danh sách chính thức phân công Đồ án chuyên ngành kỹ sư cho K56, thông báo được công bố bảng tin của Trung tâm. Đề nghị các em sinh viên đến gặp cán bộ hướng dẫn để nhận và thực hiện. Dự kiến sẽ bảo vệ Đồ án chuyên ngành kỹ sư K56 vào giữa tháng 12/2015.

Trung tâm NCVL Polyme

Trung tâm NCVL Polyme sau buổi học nhập môn KTHH cho sinh viên khóa 59 (năm thứ 2) đã nhận được danh sách 13 sinh viên có nguyện vọng được tham gia nghiên cứu khoa học dù chưa chính thức tham gia học chuyên ngành polyme. Dự kiến 9 giờ sáng thứ năm (1/10/2015) Trung tâm sẽ gặp cả nhóm và đưa ra nội dung nghiên cứu cụ thể.

Liên hệ: PGS. Bạch Trọng Phúc - Phòng A303 nhà D1.

random3.jpg
Scroll to top